Adatkezelési Tájékoztató

A Játszókert Kft. mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Játszókert Kft. minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adat biztonságát informatikai rendszerében biztosítsa és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

A Játszókert Kft. a www.jatszokert.hu honlapján információkat tesz közzé termékeiről tervezési, kivitelezési munkáiról, az általa forgalmazott termékkatalógusainak, brosúráinak listájáról.
A Játszókert Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelési folyamatokhoz.

1. Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
honlap: www.jatszokert.hu

2. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1094 Budapest, Tompa utca 17/a. földszint. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01 09 868199
Ügyvezető neve: Rusznák Pál
NAIH Nyilvántartási szám: NAIH-137153/2018.
Elektronikus levélcím: jatszokert@jatszokert.hu
Telefonszám: +36 1 273 0528

3. Kezelt adatok

3.1. Katalógusigénylés

Katalógus igénylésére a Játszókert Kft. által forgalmazott termékeket bemutató, a Honlapon feltüntetett termékkatalógusok közül van lehetőség, melynek során az Érintett az adott katalógus igénylési űrlapon feltüntetett személyes adatait (név, cégnév, e-mail, telefonszám) köteles megadni a Játszókert Kft. részére. A megjelölt - közvetlenül a gyártóktól származó - katalógusok, brosúrák letöltéséhez szükséges linket a Játszókert Kft. e-mailen küldi meg az Érintett részére.

3.2. Ajánlatkérés

Ajánlatkérésre a Játszókert Kft. által nyújtott tervezési, kivitelezési szolgáltatásaira vonatkozóan van lehetőség, melynek során az Érintett az adott ajánlatkérési űrlapon feltüntetett személyes adatait (név, cégnév, e-mail, telefonszám, egyéb közlés) köteles megadni.

3.3. Elektronikus levélcímek felhasználása

A Játszókert Kft. az általa kezelt elektronikus levélcímeket a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását szolgálja, a Játszókert Kft. által kínált katalógusok, brosúrák linkjének, kommunikációs és termékismertetők továbbítása érdekében kerül sor e-mail küldésére.

4. Hírlevél

A Honlapon a Játszókert Kft. lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra, melynek segítségével bármely Érintett elektronikus levelet kap és így nyomon követheti a Játszókert Kft. tevékenységét érintő aktuális információkat, ajánlatokat, így nem szükséges keresgélni az oldalon.

A személyes adatok kitöltésével a felhasználó beleegyezik, hogy személyes adatai a Játszókert Kft. adatbázisának része legyen és engedélyt ad arra, hogy a Játszókert Kft. marketingtevékenységéhez kapcsolódó információkat (ajánlatok, akciók, reklám üzenetek) küldjön a megadott e-mail címre.

A Játszókert Kft. tájékoztatja a hírlevélre feliratkozó felhasználókat, hogyha katalógust is igényeltek, akkor az igénylés során megadott adatait a marketing üzenetek pontos célzásának érdekében megőrzi.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Játszókert Kft. részére küldött törlési kérelemmel (emailben vagy postai úton). Ebben az esetben a Játszókert Kft. további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

5. Technikai adatok, cookie-k

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Játszókert Kft. fér hozzá.

A Játszókert Kft., illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A Szolgáltató a következő cookie-t használja:
- Biztonsági cookie.
- Átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
- Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

6. Adatkezelés célja

A Játszókert Kft. az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a katalógus és ajánlatkérések teljesítése, kapcsolattartás, adott esetben a számlázás lehetővé tétele, érdekében tárolja és kezeli. A cél teljesülését követően törlésre kerülnek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Honlap technikai fejlesztése.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Játszókert Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az Játszókert Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8. Érintett jogai

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Játszókert Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

A Játszókert Kft. adatfeldolgozója a MailerLite. A Játszókert Kft. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó pontos címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Játszókert Kft. a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Játszókert Kft. munkatársához fordulhat a jatszokert@jatszokert.hu elérhetőségen keresztül.

A Játszókert Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.2. Törlés, helyesbítés, zárolás

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Játszókert Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Játszókert Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Játszókert Kft. zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Játszókert Kft. az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Játszókert Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.4 Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Játszókert Kft-től a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, az alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: 1094 Budapest, Tompa utca 17/a. földszint. em. 6.
Email: jatszokert@jatszokert.hu
Telefon: +36 1 273 0528

Az Érintett az Infotv. és a Polgári Törvénykönyv alapján
1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. január 19. napján lép hatályba.